Prywatna wizyta u specjalisty w przychodni "GODNOŚĆ"
150 PLN
Wizyta w domu u Pacjenta
200 PLN

Drukuj cennikIniekcje Cena
podskórna, domięśniowa, dożylna 50 PLN


Badania labolatoryjne Cena
Mocz - badanie ogólne 10 PLN
OB 12 PLN
Morfologia krwi (pełna) 15 PLN
Rozmaz 15 PLN
PT (INR) 15 PLN
APTT 20 PLN
TIBC 16 PLN
Fibrynogen 25 PLN
Glukoza 10 PLN
Elektrolity (Na, K) 20 PLN
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 35 PLN
Cholesterol całkowity 10 PLN
Cholesterol HDL 10 PLN
Cholesterol LDL met. Bezpośrednią 25 PLN
Trójglicerydy 10 PLN
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) 40 PLN
ALT 10 PLN
AST 10 PLN
Fosfataza zasadowa 10 PLN
Bilirubina całkowita 10 PLN
Bilirubina związana (bezpośrednia) 20 PLN
GGTP 10 PLN
Amylaza 10 PLN
Mocznik 10 PLN
Kreatynina 10 PLN
Kwas moczowy 10 PLN
Białko całkowite 10 PLN
Albumina 25 PLN
Proteinogram 25 PLN
Profil lipidowy(CHOL,HDL,TG) 25 PLN
Żelazo 15 PLN
Wapń całkowity 10 PLN
Kał – resztki pokarmowe 15 PLN
Kał – pasożyty (1 ozn.) 15 PLN
Kał – krew utajona (bez diety) 20 PLN
CRP, ilościowo 25 PLN
ASO, ilościowo 25 PLN
RF, ilościowo 25 PLN
CK 15 PLN
Retikulocyty 10 PLN
Płytki krwi (manualnie) 10 PLN
TSH 30 PLN
FT 4 30 PLN
FT 3 30 PLN
T4 20 PLN
T3 20 PLN
FSH 30 PLN
LH 30 PLN
Progesteron 30 PLN
Prolaktyna 30 PLN
Transferyna 40 PLN
Hemoglobina glikowana 30 PLN
Fosfataza kwaśna 15 PLN
Białko w moczu 10 PLN
Glukoza i ketony w moczu, jakościowo 10 PLN
Wapń w moczu 10 PLN
Vitamina B12 45 PLN
Amylaza w moczu 10 PLN
PSA całkowity 40 PLN
PSA wolny 40 PLN
CEA 40 PLN
AFP 40 PLN
CA 125 40 PLN
Grupa krwi 50 PLN
HBs antygen 20 PLN
VDRL 10 PLN


Usługi Cena
Kroplówka 150 PLN
Lewatywa 150 PLN
Opatrunki i pielęgnacja p/odleżynowa od 100 PLN
Założenie cewnika do pęcherza moczowego (wyłącznie u kobiet) 150 PLN
EKG + wydruk + wstępna diagnoza informacyjna 50 PLN w Przychodni "GODNOŚĆ"

150 PLN w domu u Pacjenta


Opieka nad chorym Cena
Opieka pielęgniarska 50 PLN (od 2h)
Pierwszorazowa konsultacja pielęgniarska łącznie z ustaleniem planu opieki 150 PLN
Stawki godzinowe w WEEKENDY oraz ŚWIĘTA PODWÓJNE!
Przy dłuższej opiece lub opiece 24-godzinnej - cena do uzgodnienia